VISSION

           An Barangay Cag-Abaca in magin progresibo nga barangay, nga makapag lugaring san maupay nga prinsipyo san pag gobierno ngan maka patindog ug maka bulig sin talaid ug tinuod nga pag undong san komunidad ngan hibaro san responsiblidad an mga opisyalis nga namumno nga makahatag sin tangkod ug klarado  kahuyayag nga  pagserbe ngadto sa publiko.

 

MISSION

           Maipatuman an pagka aktibo san mga opisyalis san barangay san ira katungod, pagserbi san katawhan ug publiko, ngan maipatuman an siguridad sa kahuyayag nga epektibo nga serbisyo.