VISSION

 

An Airport Village, mao in magiging sayo nga ehemplo nga barangay sa bungto san Catarman nga may ada desiplinado, professional, makisangkayon, may kooperasyon, may higugma sa Diyos ngan may pagkasarayo nga katawhan, nasuporta sin pinaagi nga progresibo nga ekonomiya dida sin malimpyo nga kumodidad sa ilarom sa liderato sin mabaskog, tul-id ug matatapuran nga panggobyernuhan.

 

 

MISSION

 

Igpatuman an mga burohaton pang kauswagon sa barangay para makab-ot an hingyap nga progreso sa kumunidad pinaagi sap ag binulig ngan bug-os nga kooperasyon san katawhan pinaagi sa tul-id nga sebisyo san mga opesyales san barangay nga naghahatag sin tangkod nga panserbesyohan ngan panggobernahan.

 

Barangay Airport Village is located adjacent to the airport of Catarman, Northern Samar. Some of the provincial offices are situated in this barangay such as the Northern Samar Provincial Hospital, National Police Headquarters, the DPWH of the first Congressional District, Liga Ng Mga Barangay Catarman Chapter and others.