VISSION

           Sa tuig 2020, an Barangay Cal-Igang sayo nga progresibo nga komodidad nga kasugbong sa bungto sa Catarman. Sentro ngan supisyente an pangabuhian labi na san pagtaga nagtatagad san pagrespito san kadaa tagsa nga iya katungod, nasunod san mga  balicud ngan maka Dios.

 

MISSION

           Pagbaid san nagdudumara nga molupyo san kumonidad sa ira bug os nga pagkatawo. Nahigugma sa iya nasud ngan may mabaskog nga kalabutan san ngaran nga pagserbisyo, pagigin mahinungahon, tangkod, may kapasidad ug epektibo nga kasugbong san pag-uswag.