VISSION

 

Kami nga mga taga Baranagy Hinatad tikang yana nga tuig 2014- ngadto sa  kahasta, in sayo nga komunidad  nga mainuswagon, may mahimsog nga katawhan, may nbalance nga panginabuhian, may ginmementenar nga malimpyo nga kapaligiran nga gin mamaniharan san mga opisyales san barangay kaupod na an komunidad nga may kahadlok sa ginoo ngan sayo na nga CHILD-FRIENDLY Barangay.

 

 

MISSION

 

Igpatuman an mga buruhaton pagkauswagon para makab-ot an mga hingyap ng progreso sa komunidad pinaagi sa pagburubligay ngan bug-os nga kooperasyon san katawhan ngadto sa mga tangkod nga opisyales san barangay nga naghahatag sin talaid nga pag-serbisyo ngan panggobyernohan.

 

Barangay Hinatad is situated just along the Catarman river. It is  endowed with a huge and rich hectarage of rice field with sustain the rice production of the populace.

 

The residents are peace loving people. The local government of Hinatad is trying its best to reflect and act big ever if they were being called diminutive.

 

With its desire to extend the basic services to its people, Punong Barangay, Rosario J. Villacortes spearheaded the reduction of poverty among its population to the best of the people’s potentialities. It uphold its mission and vision as an instrument in bringing the basic service to its populace.