VISSION

 

Kame nga mga taga Barangay Imelda, tekang yana nga tuig 2014 ngadto sa kahasta, in sayo nga komunidad nga mainuswagon, may mahimyang nga katawhan, may balance nga panginabuhian, may gin memetinar sa mga opisyales san barangay kaupod na an bug-os nga katawhan. Sayo nga komunidad nga may kahadlok sa ginoo, ngan sayo na modelo nga barangay.

 

MISSION

 

Igpatuman an mga buruhaton pangkauswagan para maka-ot an mga mag upay nga hingyap ngan progreso sa komunidad pinaagi sa pagburubligay ngan bug-os nga kooperasyon sa katawhan ngadto sa mga tangkod nga opisyales san barangay nga naghahatag sin talaid nga pag serbisyo ngan panggobyernohan.

 

Barangay Imelda is few kilometers away from the town proper of Catarman. It is surrounded by a huge hectarage of farm land and rice fields. It produced palay, copra, vegetables and fruits. Most of its residents depends on farming as their primary source of livelihood.

 

The barangay officials were very much concerned to develop and improves Barangay with the full support of the barangay kagawad members. The residents were provided aa free mobility in doing their daily routinary activeties.