VISSION

 

A Barangay Macagtas, mao in magiging sentro san turismo sa bungto an Catarman nga may ada sin mga pangabuhian san katawhan, na suporta san uswag sa ekonomiya nga mainuswagon tangkud nga pang gobernohan.

 

MISSION

 

Makahatag sin maupay, tangkod nga serbisyo publiko ngadto sa mga tawo san barangay.

 

Barangay Macagtas is situated just a few kilometers away from the town proper of Catarman. A dam was constructed along the hilly side of the barangay to provide enough water flow for the irrigation on its nearly ricefields.

 

A public and private cementery was also establish along the hillside of the barangay to pave the way of mortuary for the dead.