VISSION

 

An mga taga barangay paticua , tikang yana mao an maging sayo nga susgaranan, ang may ada mamorayaw nga pamoroko, malimpyo nga komunidad maenoswagon nga barangay, ngan may ada sin mga edukado ng mga katawhan, may malidsog nga mga tawo, may balance nga pangbohian og diysonon, nga katawhan sa bongto san catarman.

 

Masoporta san mga programa san goberyo legal nga mga NGO’s og mga programa tikang sa mga langyaw para sa komunidad sa larom sa liderato nga panggobobyernohan.

 

MISSION

 

KAMI AN MGA barangay opesyal upod sa katawhan san among barangay naduyog pag aktibar, pagsunod sau mga ginmamndo san mga balaodnon o pagtuman san aton gobyerno. Pag-api/pagpartisipar og pagmonitor san mga programa, prohekto og aktibidad nga ato igin plano ngan egin dodoso ngadto sa aton gobyerno, ngan klarado og tama nga pag-implemintar para sa kauswagan san aton barangay.