VISION

Ginhihingyap namon nga magkamayda sin pagkasarayo an molupyo paghatag sin suporta para sa ikakaupay san barangay mahiunong sa serbisyo panlawas, malimpyo nga kalibungan, mahimyang nga pamuruko, mahuyayang nga pamunuan, maupay nga pangabuhi ngan may paghigugma sa ginoo para sa matadong nga ginihihingyap san ngatanan.

 

MISSION

Paghatag sin tama, ngan maupay nga serbisyo sa molupyo.

Barangay Santol is situated at the heart of the municipality of catarman, Northern Samar. It is an urbanized community wherein industrials and commercial establishment are very visible and cater a lot of job opportunities among its residents.