VISION

 

Kami nga mga taga barangay Washington, tikang yana nga tuig 2014 ngadto sa kahasta, in sayo nga komunidad nga mainuswagon, may mahimsog nga ginmamanihanan san mga opisyales san barangay kaupod an bug-os nga katawhan, sayo na nga komunidad nga may kahadlok sa Ginoo ngan sayo na nga CHILD-FRIENDLY BARANGAY.

 

 

MISSION

 

Igpatuman an mga buruhaton pangkauswagan sa barangay para makab-ot an mga hingyap nga progreso sa komunidad pinaagi sa pagburublig ngan bug-os nga kooperasyon san katawhan ngadto sa mga tangkod nga opisyales san barangay nga naghahatag sin talaid nga pagserbisyo ngan panggobyernohan.