VISION

 

Sa tuig 2013, ngadto sa kahasta, kami na taga barangay yakal in sayo nga komunidad nga may mainuswagon, may balance nga pangabuhian, may gimantenir nga malimpyo nga kapaligiran nga gin mamaniharan san mga opisyales sa barangay kaupod an bug-os nga katawhan, sayo na komunidad nga may kahadok sa Ginoo ngan sayo na nga CHILD FRIENDLY BARANGAY.

 

MISSION

Igpatuman an mga buruhaton pangkauswagan sa barangay para makb-ot an mga hingyap nga progreso sa komunidad pinaage sa pagburubligay nga bug-os nga naghahatag sin talaid ug tul-id ngan patas nga pagserbisyo ngan pang gobyernohan.

 

Barangay yakal is situated adjscent to catarman public market of barangay narra. Its contour is a low lying area along a swampy land. The main businesses in the barangay consist of construction shop and service, school, internet cafes, boarding houses and apartments.

 

To jumpstart the barangay programs, a series of barangay project had been initiated through the efforts of the active Punong Barangay, Hon. Imelda S. Corral, with her supportive barangay kagawad members and staff. Various ideas and innovations had been created for the realization of a developed barangay.